info@dannel.cz720 991 497

Biochemické zdraví

Vítám Vás a děkuji za návštěvu těchto stránek.

Říká se, že půlku života člověk dělá vše, aby zdraví ztratil. A druhou půlku života vše, aby si zdraví zase vrátil.

Proto si dovolím pár otázek, zda patříte k lidem:

Pak Vás vítám dvojnásob.

Co nabízím?

     

         Nabízím Vám srozumitelné odpovědi na některé otázky týkající se zdraví. Z pohledu obyčejného člověka, který nabyl vlastní zkušenosti. Vyzkoušel řadu postupů, marných snah a zbytečných výdajů. To nejdůležitější co jsem zjistil je, že zdraví má svá pravidla, která nestanovujete vy a která jsou daná. O zdraví a nemoci rozhodují jenom přírodní zákony. Doufat, že budu zdráv, nestačí. Způsob života, prostředí a životní styl narušují dané principy biochemie. Prioritou pro zdraví je včasná prevence a hledání příčiny onemocnění. Zkusit kauzální přístup je mnohem lepší a šetrnější pro organismus. Není třeba se hned dopovat léky na chemické bázi. I když nás to jednou pochopitelně stejně nemine. Je dobré se zastavit. Popřemýšlet, hledat a ptát se. Není nad to, vrátit se zpět o několik let, kdy jsme se ještě cítili dobře. Chce to jenom vědět jak na to. A to vám chci usnadnit. Víte jaké jsou 3 hlavní oblasti, kterým se je třeba beze zbytku věnovat, než se vůbec do něčeho člověk pustí? Je to teplota, kyselost a vlastní pocit! Teplota je jasná. Kyselost už méně. A vlastní pocit? Ten se soustavně tak nějak snažíme odsouvat z dosahu našeho vnímání. A přitom je to vůbec nejdůležitější řeč těla. A té, je třeba nejvíce naslouchat. A víte vy, kde leží ona pomyslná hranice, na které se rozhoduje, zda budeme zdraví či nikoli ?  Jsou to naše střeva a potažmo celá trávící soustava.

              Nabízím Vám jednu vyzkoušenou cestu ke zdraví, která je sice známa dlouho, ale současnou medicínou není až tak podporována. Důvod je jediný. Západní medicína je zaměřena spíše na projevy nemoci. V posledních desetiletích dosáhla ohromných úspěchů a získala na vážnosti a prestiži, její diagnostické a operativní metody jsou obdivuhodné. Skoro by se zdálo, že pro zdraví nemusíme dělat skoro nic. Žijeme tak nějak s vědomím, kdyby něco, lékaři si budou vědět rady. A tak si spokojeně žijeme a žijeme a užíváme a užíváme a o nic se nestaráme. Do této bezstarostnosti nám ve sdělovacích prostředcích pustí zprávu: Zdravotnictví, ač na vysoké úrovni, nedokáže snižovat nemocnost populace. Počet nemocných logicky neklesá a stále se paradoxně zvyšuje. Máme tu epidemii cukrovky, kardiovaskulárních onemocnění, rakoviny a jiných civilizačních onemocnění. Alarmující je, že přibývá nemocných stále mladších. Jak se k takové zprávě postavit?  Nechat vše při starém je nejpohodlnější, neomezovat se, neztratit nic ze svého dosavadního života, žít naplno s tím, že zdraví nějak dopadne, prostě neztrácet čas, doktoři se o nás postarají a platíme si přece pojištění.  Neptáme se sami sebe : Proč jsem dostal cukrovku ? A proč mám, tak mladý, infarkt? A proč vysoký cholesterol? Proč jsem tak unaven? Proč upadám do depresí? No a ty klouby, co s nima? Ano, na vše je pilulka. A podstata ? Ta nám uniká i přes to, že máme internet. Studnici informací. Problém je souvislost.  Souvislost vedoucí k podstatě.  Pokud si tedy chceme udržet zdraví a užít si zaslouženého důchodu, musíme zřejmě vše pochopit prostě jinak. A pochopit včas.

              Existuje vůbec v dnešní době něco, čím si můžeme spolehlivě zkvalitnit a tím i prodloužit život? Denně nám reklama nabízí tolik zaručeně dobrých produktů, že mnohdy neváháme a okamžitě kupujeme. Dnešní sortiment všeho možného k posílení zdraví je nepřeberný. K tomu můžeme dostat i radu lékárníka. A výsledek není to, co jsme očekávali. To i přesto, že statisticky třeba jíme i více zeleniny, navštívíme fitko, jíme střídměji a tak dále. Klouby bolí dál, unaveni jsme stále, cukrovka se nelepší, cholesterol také a z deprese se ne a ne dostat. Něco zřejmě opravdu v tomto schématu péče o zdraví nefunguje. Nefunguje pravděpodobně proto, že jsme popřeli svou příslušnost k přírodě? Přestali jsme ctít přírodní zákony, podle nichž se řídí život i smrt, zdraví a nemoc? Jestliže teď vyslovím termín biochemické zdraví, nic moc to nezasvěceným neřekne. Vyslovím-li tvrzení, že základem zdraví je, že organismus pracuje jen tak dobře, jak dobře probíhají biochemické reakce mezi jednotlivými buňkami našeho těla, bude to srozumitelnější. Biochemické zdraví se tedy zabývá kvalitou reakcí mezi jednotlivými buňkami – mezibuněčným metabolismem. A jedním i lékaři opomíjeným měřítkem kvality biochemických reakcí v organismu je výše hladiny homocysteinu.

              O homocysteinu pravděpodobně mnozí slyšíte poprvé. Pak vězte, že tato aminokyselina skutečně existuje, skutečně si ji tělo dokáže vyrobit, skutečně je nezbytná k mnoha biochemickým reakcím a skutečně dokáže tělu i velmi škodit. Co je toto za protichůdné tvrzení? Vtip je v tom, že přebytek homocysteinu se po tom, co v těle splní své úkoly, musí z těla odstranit. Odstranit na přijatelnou fyziologickou hodnotu, která v těle nebude vyvolávat i patologické změny, vedoucí k onemocnění. A jak se homocystein z těla odstraní? K tomu potřebuje mezibuněčný metabolismus vitamíny B6,B9 a B12. Vlivem pokroku a průmyslového zpracování a výroby potravin došlo za posledních 50 let k až 80 procentnímu poklesu příjmu nejen těchto vitamínů v celé populaci. Od roku 1932, kdy byl homocystein objeven, se podařilo vědcům prokázat, že způsobuje kromě infarktu a dalších cévních onemocnění také nádory, předčasné stárnutí, zánětlivá revmatická onemocnění kloubů, předčasné porody a potraty a některé vrozené vývojové vady nervového systému novorozenců, deprese, demence včetně Alzheimerovy choroby a chronický únavový syndrom. Podílí se také na poškozování mitochondrií jako energetických centrál všech našich jednotlivých buněk. Poškození se nevyhne ani DNA. Velký význam má i v procesech ukládání cholesterolu v cévách. Můžeme dnes s jistotou říci, že homocystein působí v těle jako mentální a krevní toxin.

U muže středního věku se za normální považují hladiny homocysteinu v rozmezí < 9 µmol/L.

              Pro vaši jistotu můžete požádat svého lékaře, který vám může hladinu homocysteinu nechat změřit. Ne vždy se ale setkáte s pochopením. Existují totiž i značné názorové rozdíly ohledně homocysteinu i mezi lékaři.  Může se tedy stát, že si Musíte vše obstarat a zaplatit sami. Jako samoplátci zaplatíte 300-500 Kč za stanovení homocysteinu snad v každém okresním městě na biochemické laboratoři. Tedy pokud uvěříte tomu, že vůbec nějaký homocystein existuje. V případě zájmu mohu ve složitých případech zprostředkovat lékaře.

               Můžete se na mně tedy obrátit, jako na člověka u kterého byla naměřena hodnota homocysteinu téměř 38 µmol/L. Jako na člověka, kterému se podařilo snížit homocystein až po téměř dvou letech. Mám tedy vlastní zkušenosti s celou procedurou, co se týče měření, dávkování, potíží před léčením a s výsledky po léčení. Mohu vám sdělit, jaké potíže mne vedli k tomu, že jsem si možná až příliš pozdě ve svých 50 uvědomil, že je všechno špatně. Potkal jsem člověka. Lékaře. Dostal jsem základní informace a bylo jen na mně, jestli všemu uvěřím, či ne. Samozřejmě jsem musel nějaký čas věnovat souvislostem a ověřit si informace z různých zdrojů. Nejcennější je ale osobní zkušenost. Jsem naprosto pevně přesvědčen o tom, že každý člověk by měl znát hladinu svého homocysteinu minimálně po 35 roce věku. Zdálo by se, že vyřešením hladiny homocysteinu zmizí všechny Vaše problémy. Do jisté míry ano, ne však geneticky dané poruchy a nevratná poškození zdraví. Jeho akceptovatelná hladina, však dovolí nastartovat kauzální ozdravné postupy, které by jinak nemělo smysl praktikovat.

              Nabízím vám tedy konzultaci nejen k homocysteinu, ale i k druhé rovině biochemického zdraví. Rovina enzymatických pochodů je v organismu neméně důležitá. Enzymatické pochody probíhají až z 80 % ve střevě. A je proto nezbytné, jim věnovat zvláštní pozornost. Mají nejen vliv na to, kolik živin i vitamínů se dostane do krve, ale i na to, do jaké míry je oslabena naše imunita. Ono, dát si do pořádku své zažívání není až tak složité. Je ovšem otázkou na kolik si ho ceníme. Je to ovšem základ, jak dobře se budeme cítit. Rovněž s vámi mohu rozebrat kyselost organismu, pramenící z přemíry nevhodné a jednostranné stravy. Mohu s vámi rozebrat i to, do jaké míry ohrožuje váš život oxidační stres. Suma sumárum homocystein, imunita, kyselost a oxidační stres, tím vším se budete jisto jistě zabývat. S přibývajícím věkem jak pasivně tak aktivně. Pasivně tak, že budete jen přihlížet co se s vámi děje. Aktivně, pokud budete hledat odpovědi na proč. Ano, samozřejmě to od Vás bude vyžadovat investici. Vždy je něco za něco. Někdy slýcháme smutné konstatování: dal bych vše za to, kdybych byl zdráv. To ale není třeba. Bariéra nejsou peníze nebo čas, ale nejčastěji nechuť cokoli měnit. A na změnu může být někdy velmi pozdě. Dostanete velmi cenné informace, které můžete využít nejenom pro sebe ale i své blízké. Zkvalitnit a upevnit zdraví a tím si prodloužit život o 10 a více let je reálné.

 

A při jakých potížích můžete využít tyto postupy?

 

Únava a vyčerpání i syndrom vyhoření.

Žaludeční a střevní potíže. Poruchy zažívání u onkologických pacientů.

Psychické potíže, deprese, Parkinsonismus, Alzheimer, migrény (existují studie prokazující zvýšený homocystein u pacientů s depresemi a jinými psychickými poruchami)

Revmatická onemocnění a onemocnění vazivové tkáně, osteoporóza, arthroza.

Obezita a její projevy.

Prevence před nádory.

Prevence srdečně-cévních onemocnění.

Poruchy imunity, alergie, astma, autoimunitní procesy,candida.

Blíže nespecifikovatelné stavy, u kterých není známa příčina. (vyladěním biochemických procesů dochází k až zázračnému zlepšení)

Já osobně přidám zkušenost s velmi efektivním léčením paradentózy.

 

Jak je to vše nákladné ?

 

Můžeme říci, že nejlevnější ale nutná varianta za nakoupené vitamíny a produkty začíná od 5000,- Kč. (speciální probiotika s 12 kmeny, dobrá aloe, omega3, vitamíny….dvouměsíční regenerační kůra která vás naprosto změní a překvapí) Většinou, 1x ročně, stačí tato kůra napravit náš špatný životní styl.

Pro konzultaci biochemického zdraví (názor lékaře je umožněn), mne můžete kontaktovat na tel. 720991497 nebo napsat na info@dannel.cz  Za komunikaci nic nedáte a komunikace je základ úspěchu i pro vaše zdraví.